Players play as FW

Kojiro Hyuga
Japan Jr Youth
Hajime Taki
Japan Jr Youth
Teppei Kisugi
Japan Jr Youth
Kazuki Sorimachi
Japan Jr Youth
Shun Nitta
Japan Jr Youth
Mitsuru Sano
Japan Jr Youth
Hajime Taki
Nankatsu
Teppei Kisugi
Nankatsu
Kojiro Hyuga
Toho Gakuen
Kazuki Sorimachi
Toho Gakuen
Akira Ichinose
Musashi
Shinji Sanada
Musashi
Minoru Honma
Musashi
Shun Nitta
Otomo
Masao Tachibana
Hanawa
Kazuo Tachibana
Hanawa
Mitsuru Sano
Hirado
Kazumasa Oda
Furan
Noboru Sawaki
Meiwa Higashi
Kazuto Takei
Minamiuwa
Karl Heinz Schneider
Germany Jr Youth
Manfred Margus
Germany Jr Youth
Blake Martin
United States Jr Youth
Moussa Malick Diallo
Senegal Jr Youth
Johan Rensenbrink
Netherlands Jr Youth
Gert Keizer
Netherlands Jr Youth
Louis Napoleon
France Jr Youth
Alan Pascal
Argentina Jr Youth
Leonardo Rusciano
Italy Jr Youth
Ramon Victorino
Uruguayan Jr Youth
Luciano Leo
Brazil Jr Youth
Carlos Santana
Brazil Jr Youth